Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
Bronnen
ORA
DTB
Naamlijsten
U zoekt
Contact

Een keuze uit de talrijke geschreven bronnen.

Een bron die heel veel mogelijkheden geeft voor stamboom-onderzoek zijn de ORA's. Hier vind men de bevestiging van de veronderstelde verwantschappen. Juist door het juridische karakter zorgde men er over het algemeen wel voor dat de aktes juist werden opgemaakt.

Waar DTB's, belastinglijsten en bijvoorbeeld inwonerslijsten een uitgangspunt vormen, zijn de ORA's de kroon op het werk.

Veel onderzoekers blijven 'hangen' in de DTB's, blij dat ze een naamgenoot aan een andere naamgenoot kunnen koppelen. Dat zal heus wel eens terecht zijn, maar zonder bevestiging is het een griezelige zaak om afstamming uit alleen maar DTB als vaststaand aan te nemen.

Wij hebben daarom allereerst onze aandacht gericht op het indiceren van een groot aantal ORA's.

De DTB's die op onze weg kwamen namen wel uiteraard wel dankbaar mee in een aparte database, en vormen een mooie contra-index, met name geschikt om echtparen te traceren.

Wij wensen u veel plezier met de bronnen op onze site.