Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
Bronnen
ORA
DTB
Doddend T 1672-1724
Hees L 1632-1666
Naamlijsten
U zoekt
Contact

Registers van Trouwen, Dopen, Begraven en Lidmaten.

Van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente in en rond het Rijk zijn oude registers bewaard gebleven: Nijmegen vanaf 1591, Schependom (Hees en Neerbosch) vanaf 1622, Beuningen vanaf 1637 en Winssen vanaf 1620.

Tijdens de reformatie moesten de katholieken hun kerken afstaan. Zij konden slechts terecht op enkele plaatsen in schuurkerken, waar veelal rondreizende priesters kwamen preken. De heren van Doddendael bleven echter katholiek, er was vrijwel altijd een priester op het slot aanwezig.

Zo zien we dat vanaf 1652 veel katholieken al naar de Doddendael ter kerk gingen. Overigens werden katholieke kinderen ook gedoopt in de Nederduitse Gereformeerde Gemeente. Vanaf 1672 zien we in een groot aantal plaatsen dat er ook in de katholieke kerk trouw- en doopboeken werden bijgehouden.

Om een huwelijk rechtsgeldig te laten zijn moest men eerst ondertrouwen voor schepenen of in de hervormde kerk. Ook voor katholieken zoekt men dus in hervormde trouwregisters!

Vanaf de kansel of preekstoel werd het voornemen om te trouwen omgeroepen. Een ieder die bezwaar had diende dat kenbaar te maken. Met name in de katholieke kerk had men nogal wat hindernissen te overwinnen, en moest er dikwijls een (kostbare) dispensatie worden aangevraagd. Deze dispensaties van het Bisdom Roermond zijn tegenwoordig via internet te raadplegen.