Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
Bronnen
ORA
DTB
Doddend T 1672-1724
Hees L 1632-1666
Naamlijsten
U zoekt
Contact

Lidmaten Hees 1632 - 1668


Onderstaand vindt u een bestand, dat ik aantrof bij het CBG te den Haag. Indertijd heb ik een eerste versie gepubliceerd in een van de zoeklichten. Onderstaande lijst is opnieuw afgeschreven. Het is gemaakt van soms moeilijk leesbare microfiches. Verbeteringen zijn welkom!


Anno 1632- 1668.
Naemen der Communicanten ende leden der gemeente.

Johannes Cornelij, pastor. Obiit anno 20.12.1669.
Anna Smits, zijn vrouw.
Geurt Notemans, Schoolmeester. Obiit 17.11.163(8).
Trijneken, zijn vrouw. Obiit 30.11.1636.
Hendrick Dyricksen. Obiit 26.8.1636.
Leenaert Jansen Mulenaer. Obiit 30.10.1635.
Geert Jansen zijn vrouw. Obiit 30.6.163(3).
Marten Driesen. Obiit in octobris 163(5).
Grietgen, zijn vrouw. Obiit 26.8.zelfde jaar.
Jan Hermensen. Obiit 28.11.zelfde jaar.
Trijneken, zijn vrouw. Obiit 30.10.zelfde jaar.
Joffer van Ceppel. Obiit 8.7.163(6).
Claes Vermeulen. Obiit 4.1.1634.
Trijneken, zijn vrouw. Obiit 20.11.1635.
Dries Jansen, Coster tot Hees. Obiit 6.1.1644.
Hermen Ariaensen van Kesteren, Schout tot Weurt.
Gerrith van de Poll, aengecomen op pasen anno 1634. Obiit 3.11.1644.
Gerith Blom, Gerichtsbode. Obiit 11.3.1650.

Pasen 1635:
Arien Petersen van Weurt. Obiit 1635 (augustus).
Dries Martensen. Obiit 1636 (augustus).
Lijsbeth Boom, Weduwe van Capitein Martenss.

Pasen 1639:
Hendrick Martensen.
Gieltgen Ariaensen, zijn vrouw. Obiit 6.3.1649.
Lambert Hendricksen. Obiit 26.2.1654.
Peterken zijn vrouw. Obiit 3.3.16(43).
Servaes van Bracht, Schoolmeester. Obiit 22.5.1654.
Ytgen, zijn vrouw.

Kerstfeest 1640:
Claes Ariaensen.
Grietgen van de Poll. Obiit 29.9.1642.

Kerstfeest 1641:
Heil Blom. Obiit 16.10.1652.

Pasen 1642:
Enneken Centeners uijt de Palts.
Willem Brincken uijt het Graefschap Moers.
Dijriscken Hendricksen, vrouw van Claes Ariensen. Obiit 9.3.1660.

Pasen 1644:
Hendrick Smidt van Kircherden, met attestatie.
Trijneken, zijn vrouw.
Hendrick Schopen, Schoolmeester tot Hees.
Odilia Roemers, zijn vrouw, met attestatie.
Jan Albertse van Reken, na belijdenis.

Kerstfeest 1645:
Gerhart Magnes van Coblens. Obiit 27.2.1646.
Lijsbeth Cornelij, na belijdenis.

Pasen 1646:
Peter Kremer, na belijdenis.

Pasen 1648:
Dijrick Sanderssen, na belijdenis.
Steventgen, zijn vrouw.
Ariaen Willemsen. Obiit 27.2.1657.
Jenneken Jansen, zijn vrouw. Obiit 1.12.1652.
Marten Jansen. Obiit 2.3.1650.

Pasen 1649:
Jacob Matensen, Pontgast.
Catharina Seben, zijn vrouw, na belijdenis.
Lisken Cornelissen, na belijdenis.
Geertgen Cornelissen tot Weurt.
Jenneken, vrouw van Peter (Leenaers).
Heere ende vrouwe van Duyckenburgh, ende uijt derselve familie
Adriaen Adriaense Bisschop. Obiit 1654.
Ida Hermensen.
Catharina Vedel.
Margriet Suyrendonck.

Pasen 1650:
Fenneken Rosmans van Rees, met attestatie.
Griet Driessen na belijdenis

18 augustus:
Luytenant Hardenburgh, Obiit 2.7.1666, met zijn vrouw, obiit 18.5,
en dochter Clara van Hardenburgh.
Heere Melchior ten Hove, met zijn vrouw.
Gertruijt van Wilhart, met dienstmeid van Breda, genaemt Maria Michiels.
Lambert Jansen tot Hees.
Hilleken Jacobs, Obiit 16.10.1666, huijsvrouw van Jurien Dijricksen.

Kerstfeest:
Willemijntgen Bruijns van Deventer, na belijdenis.
Anna Jansen van Nijmegen, na belijdenis.
Anneken Troij.
Cornelis van Rijswijck, met vrouw Hilleken Denissen.

Kerstfeest 1651:
[Emalhes] van Metzius, na belijdenis.
Anneken van de Bruck, met attestatie.
Jacob Petersen van Beuningen. Obiit 25.2.1664.
Balthasar van Hasselholt, genaemt Stockum, na belijdenis.
Gertruijd van Balveren, zijn vrouw. Obiit op het kraambed 17.1.1668.
Barbara Faesen, met attestatie.
Maria Lamberts van Rijnserck.

Pasen 1652:
Gerrith Blom en Cornelis Cornelij, na belijdenis.
Jenneken Klumpers, na belijdenis. Obiit 25.10.1665.
Jacob Juriensen van Mill.

30.augustus:
Adolphus Nijenhuis.
Jan Jaspersen Meulenaer.
Oth de Ruijter en Jenneken Petersen, zijn vrouw.
Jan Martensen Sterck, van Herwijnen.
Marten Jansen Sterck.

Kerstfeest
Uijt de familie van mijn heere van Duijckenburgh Joffer Margriet van Valckenaer.
Catharine van Ruijssenburgh.
Jantgen Pieck van Arnhem.
Grietgen Wijchmans van Middachten.
zelfde tijd:
Hermken Geurtssen, jongedochter, met attestatie.
Werner van [Reken], met attestatie.

Pasen 1653:
Christiaen Schopen, na belijdenis.
Sybilla van Hardenburgh, na belijdenis.

21.augusti:
Grietgen Hermenssen, huijsvrouw van Jan Blasius, met attestatie.
Johannes Walraven van Rhenen.
Catharina de Vries, van Utrecht.
Hendrick Lubbertsen en Anneken Jochijnsen, zijn vrouw, met attestatie.

Pasen 1654:
Margriet Thomassen van Limpurch.
Jan Blasius, na belijdenis.
Thiesken Vermeulen.

27.augustus:
Jacob Hermensen tot Weurt.
Maria Casparsen zijn vrouw, met attestatie.
Sarah Meerkerck, met attestatie.

Pasen 1655:
Susanna ten Hove, na belijdenis.
Florentina van Valckenaer, na belijdenis.

26 augustus:
Vrouwe weduwe van Rascourt.
Joffer van Matenesse hare dochter.
Lijbet Verhei(len), dienstmeid.
Hendrick Jansen van Hinsberch ende Naelken, zijn huijsvrouw, ende
Thomas Tonnissen, comende met attestatie van Gogh.
Sr. Verhouven.
Joffer Verhouven.
Joffer de Lange.
Aeltgen Hermensen, dienstmeid. Vertrokken met attestatie na Steenwijck, den 21.3.1670.
Frederick Frederickse, schoolmeester tot Hatert.
Francijntgen zijn vrouw.

Kerstfeest 1655:
Joffer Anna van Renesse Mourmont, met dienstmeid Maria Versterr.
Merrie van Deinsen, na belijdenis.

Pasen 1656:
Hendrina Philips, na belijdenis.
Jacob van Walbeek, met attestatie.
Trijntgen Thiessen van Geilekercken, na belijdenis.
Geurtgen Tonnissen, na belijdenis.
Jurien Jansen, na belijdenis.

7.september:
Jannesgen Teunissen van Vloeten, na belijdenis.
Maeijken Rijcken van Amerongen, na belijdenis.
Jurien Dijricksen, na belijdenis.
Brandt Hendricksen van Pothouelen, met vrouw.
Lijsbeth Meertense, met attestatie van Rhenen.

Pasen 1657:
Jenneken Jansen, dochter van Jan Danen van Oosterholt, na belijdenis.

Kerstfeest:
Veronica Pauwelse, met attestatie van Cranenburg.

5.september.1658:
Jan Adams, Obiit 9.3.1660, met zijn vrouw.
Jenneken Gerritzen, met attestatie van Herveld.
Leentgen Petersen, na belijdenis.

Kerstfeest:
Anna Catharina Dorx, met attestatie van (Weese).

28.augustus.1659:
Hilleken Blom, Obiit 5.9.1666, na belijdenis.
Geurt Rose, Ruijter onder den Heere van Somerdijck.
Judith van Elswijck, zijn vrouw, Obiit 16.3.1662.
Advocaat Willem van der Beeck, met twee dochters: Geertruijdt en Johanna.

Pasen 1660:
Johanna Schrijck, met attestatie van Arnhem.
Jannetgen Aerts, huijsvrouw van Wolter Jansen, Maasschipper.
Grietgen, huijsvrouw van Adam Beuntges. Obiit 25.7.1665.

26.augustus:
Grietgen Albertse, met attestatie uit de stad.

Pasen 1661:
Weduwe Schrijck.
Rutger en Agneta Teijller, na belijdenis.
Hendrick Schobben, van Genderingen.

Kerstfeest:
Albert Jansen Klumper, na belijdenis.

Pasen 1662:
Joffer Anna Elisabeth van Wederholt, met attestatie van Caen.

den laetsten augustus:
Aert Heussen van Mastricht, Neuleken Heus, zijn huijsvrouw, met attestatie van Nijmegen.

Kerstfeest:
Jacob Geurtsen, na belijdenis.

30.augustus.1663:
Augustin Bielevelt met zijn vrouw Gertruijdt G(...)elraets, met attestatie van Reijdt.
Ddoorgestreept: Seeren Rijnders.
Hendrick Fredericksen met attestatie van Oosterholt.

Pasen 1664:
Driesken Claesen, huijsvrouw van Hendrick Fredricksen, na belijdenis.

Pasen 1665:
Grietgen Hendricks, huijsvrouw van Vijt Jansen.

27.augustus:
Jenneken Roelofs,
Jan Albertsen Klumper,
Heesken Albertsse,
Oth Blom, na belijdenis.
Hendrickgen, dienstmaeght bij Joffer Hardenbergh.

Kerstfeest 1666:
Lijsbeth Heus, Jongedochter, na belijdenis.
Agnes Smote van Duijsbergh, met a.s. man Peter Hevers.

Pasen 1667:
Vijt Jansen, na belijdenis.

25.augustus:
Maria Claessen, na belijdenis.

Kerstfeest:
Hendrick Petersen van Venlo, met attestatie van Vielinckbeek.
Neesken Hermens.
Maijken Juriens, van Utrecht, na belijdenis.

30.augustus.1668:
Elisabeth Leenaerts, met attestatie van Ewic.