Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
Bronnen
ORA
DTB
Naamlijsten
Bede 1382
Nijm inw 1418/19
U zoekt
Contact

Lijsten van inwoners en belastingbetalers.

Vaak verbazen wij ons er over hoeveel er werd opgeschreven, en hoeveel er is bewaard.

Uiteraard betaalt men niet graag 2 keer belasting, dus als men betaalt, wil men ook graag op een lijst staan vermeld. En belasting werd er vroeger geheven! Al voor de totstandkoming van de republiek verzonnen Graven en Hertogen de ene belasting na de andere. Om hun oorlogen te betalen natuurlijk, maar ook voor hun hofhouding, en zelfs om de keuken draaiende te houden! De namen van de belastingen spreken natuurlijk voor zich zelf: aan de schattingen (opleggen van lasten), bieraccijnsen en keukenboeken had men lang niet genoeg. Men verzon daarom nog de Bede (vrijwillige bijdrage) en wat te denken van een naam als: Liberale Gifte!

Van deze belastingen zijn vele, vele lijsten bewaard gebleven, met name in het Archief Graven en Hertogen van Gelre, waarin de voorloper van de Rekenkamer. Een vroege lijst is bijvoorbeeld de Bede van 1382 van de Stad Nijmegen, microfilm 1007, inv.no. 211.

Van latere tijd zijn natuurlijk van belang de dijkcedullen en de lijsten van inwoners.